Prešovská pravoslávna eparchia

Diakonská chirotónia brata Ľuboša Savčaka

Domov   >   Vyhľadávanie
V nedeľu 11. februára 2018 v Katedrálnom chráme sv. kniežaťa Alexandra Nevského v Prešove prijal z rúk Jeho Blaženosti arcibiskupa prešovského a metropolitu českých krajín a Slovenska Rastislava diakonskú chirotóniu študent PBF PU v Prešove brat Ľuboš Savčak.

„Aký je hlavný odkaz Evanjelia Mäsopustnej nedele, v ktorom sa hovorí o Druhom príchode Christa a Strašnom súde?" – opýtal sa počas kázne vladyka Rastislav. „Je ním výzva k milosrdenstvu počas tohto pozemského života. Milosrdenstvo je však možné len vtedy, keď človek zvíťazí nad svojim egom. Práve preto nám bola daná blahodať pôstu, ku ktorému sa približujeme, do ktorého vstupujeme" povedal.

Veľký pôst a telesný pôst vôbec je podľa jeho slov určený na to, aby sme „rozbili" svoje ego a zlozvyky, rozličné náklonnosti a pripútanosti, ktoré v sebe nosíme. „A prečo to všetko? Aby sme sa naučili milovať. Aby sme svoje srdce naplnili Božou blahodaťou a milosrdenstvom - tým, ktoré jediné privádza človeka k spáse. Všetci poznáme životopis sv. Teodory, v ktorom sa obšírne vykladá, ako sa jej duša po smrti musela zastavovať na tzv. colniciach a zodpovedať sa tam nielen za svoje skutky a slová, ale dokonca i myšlienky – a práve milosrdenstvo bolo tým, čo ju nakoniec zachránilo. Povieme si – čo je to ten Strašný súd? Prečo na pravoslávnych bohoslužbách každodenne ráno i večer prosíme o „dobrú obhajobu na Strašnom súde Christovom"? V čom spočíva „strašnosť" onoho Súdu? V tom, že nás nebudú súdiť iní ľudia, ba možno povedať, že ani Boh, ale naše vlastné svedomie. To nebudeme môcť oklamať, ani sa na nič vyhovoriť. Práve preto nám Christos ako dobrotivý cez sv. Evanjelium každodenne pripomína, že svoj život tu na zemi máme napĺňať nie hriechom a nečistotou, nie zlobou a nenávisťou, ale práve naopak – milosrdenstvom a láskou, čistotou a svätosťou, všetkým tým, čo nám odkázal," vysvetlil vladyka.

Po vozhlase: „I da búdut mílosti velíkaho Bóha..." vykonal vladyka Rastislav obrad diakonskej chirotónie brata Ľuboša Savčaka. V závere sv. liturgie vyjadril svoju radosť z toho, že sa brat Ľuboš rozhodol skloniť svoju hlavu na prestol a prijať diakonskú službu.

„Otec Ľuboš, nech Vám blahodať sv. Ducha, ktorú ste prijali cez položenie rúk archijereja, pomôže, aby sa diakonská služba, ktorú ste dnes vzali na svoje plecia, stala pre vás užitočným jarmom a ľahkým bremenom, o ktorom hovorí Christos vo Svojom Evanjeliu (Mt 11, 29). Nech Vás sprevádzajú modlitby a požehnanie prvého spomedzi diakonov a mučeníkov – sv. Štefana, ako aj veľkých archidiakonov Lavrenta a Eupla. Dovoľte mi Vám a vašej rodine podľa tela i nám ako Vašej duchovnej rodine z celého srdca zaželať Božiu pomoc, blahodať a požehnanie, ako aj dobré zdravie a všetko, čo je potrebne k spáse na mnóhaja i blahája líta," zaželal novorukopoloženému diakonovi i všetkým prítomným vladyka.

FOTOGALÉRIA
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty