Prešovská pravoslávna eparchia

Diakonská a kňazská chirotónia Milana Petriska v Kaplnke sv. Jána Teológa v PKS PU v Prešove

Domov   >   Vyhľadávanie
V Kaplnke sv. Jána Teológa v Pravoslávnom kňazskom seminári Prešovskej univerzity v Prešove prijal v sobotu 4. septembra 2021 diakonskú a v pondelok 6. septembra 2021 jerejskú chirotóniu brat Milan Petrisko. Slávnostnú sv. liturgiu odslúžil arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska Rastislav spoločne s rektorom Pravoslávneho kňazského seminára mitr. prot. Milanom Gerkom, prot. Petrom Savčákom, prot. Miroslavom Humeníkom a archidiakonom Maximom (Durilom).

V homílii po Evanjeliu metropolita Rastislav vyzdvihol hrdinstvo troch svätcov, ktorých pamiatka pripadla na tento deň - učeníka sv. Jána Teológa Eutycha, moskovského metropolitu Petra a kňaza-mučeníka Maxima Gorlického.

„Pre modlitby svätých, ktorých pamiatku si dnes pripomíname, i všetkých Jeho svätých – prosím Boha, aby zhliadol na dielo našich rúk a nášmu bratovi Milanovi Svojou blahodaťou pomohol dôstojne niesť kríž kňazskej služby, ktorý dnes na seba vzal. Na príklade nespočetného množstva mučeníkov Christovej Cirkvi môžeme vidieť, že byť kresťanom znamená byť potencionálnym mučeníkom. Svet a doba, v ktorých žijeme, sú plné zmätkov, ba chaosu. No v Christovi sme všetci povolaní nájsť mier a pokoj. Preto prajem nášmu bratovi Milanovi, aby jeho kňazská služba nielen pomáhala nachádzať mier a pokoj ľudským dušiam, ale aj pomáhala zachovávať mier a pokoj v Božej Cirkvi a vnášala ho i do svetskej spoločnosti," povedal v kázni vladyka Rastislav.

V závere sv. liturgie sa rektor Pravoslávneho kňazského seminára mitr. prot. Milan Gerka poďakoval metropolitovi Rastislavovi za spoločné modlitby a novokňazovi Milanovi Petriskovi zaželal mnoho síl a Božej pomoci v jeho jerejskej službe.

FOTO

Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty