Prešovská pravoslávna eparchia

Chrámový sviatok a posviacka zvona v Medzilaborciach

Domov   >   Vyhľadávanie
V nedeľu 31. mája 2015 navštívil pri príležitosti chrámového sviatku Sošéstvija svjatáho Dúcha Medzilaborce Jeho Blaženosť Rastislav, arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a Slovensku.

Pred začiatkom svätej liturgie sa konala posviacka zvonu. Pôvodný zvon, ktorý bol odliaty v roku 1927, totiž praskol. Veriaci dali zhotoviť nový s pôvodným nápisom, ktorý hovorí, že bol odliaty „na pamiatku vzkriesenia Pravoslávia a oslobodenia od jarma únie s Rímom".

Svätú liturgiu spolu s vladykom slúžili: mitr. prot. Ján Novák, mitr. prot. Michal Bega, mitr. prot. Vladislav Keretsman, jerej Vasile Constantin Schirta, jerej Marián Kovaľ, jerej Jozef Balberčák, jerej Miroslav Pavlenko, jerej Jaroslav Guba, jerodiakon Maxim (Durila) a jerodiakon Alexander (Haluška). Pozvanie na chrámový sviatok prijal i otec Petro Gryga z Užhorodu.

Po skončení svätej liturgie vladyka Rastislav udelil ďakovnú hramotu Mgr. Marte Čobirkovej za jej snahu o rozkvet cirkevnej obce. Podľa slov miestneho duchovného prot. Alexandra Zalevského spevom vedie bohoslužby a je stále nápomocná pri rôznych podujatiach v chráme i mimo neho.

Po príhovore vladyku sa o. Alexander poďakoval členom Rady cirkevnej obce ako i všetkým miestnym veriacim za dôstojný priebeh odpustovej slávnosti a prípravu pohostenia pre všetkých prítomných.

Na záver liturgického zhromaždenia sa konal sprievod okolo chrámu s čítaním sv. Evanjelií.

Fotogaléria k článku

Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty