Prešovská pravoslávna eparchia

2018-Sviatok Preobražénija Hospódňa v Uličskom Krivom - 2018

Domov   >   Vyhľadávanie
V sobotu 18. augusta 2018 sa v Uličskom Krivom (okr. Snina) už tradične zišli veriaci, aby pri Skýte (príbytku s kaplnkou) na „Horbe" – hôrke, kde žil a je pochovaný o. igumen Ignatij (Čokina), spoločne v modlitbách oslávili sviatok Preobražénija Hospódňa. Celonočným bohoslužbám predchádzala púť z Uliča do Uličského Krivého, na ktorej sa zúčastnili desiatky mladých ľudí. Po príchode do Skýtu sa konalo malé posvätenie vody, poklonenie sv. moščiam a následne celonočné bohoslužby v česť sviatku.

V nedeľu 19. augusta 2018 duchovný správca cirkevnej obce Uličské Krivé jer. Jaroslav Guba privítal pred Skýtom Jeho Blaženosť arcibiskupa prešovského a metropolitu českých krajín a Slovenska Rastislava, ktorý tu spolu s viacerými duchovnými zo sninského i ďalších arcidekanátov odslúžil slávnostnú archijerejskú sv. liturgiu.

„My ľudia máme o sebe často vysokú mienku - aj napriek tomu, že náš život je veľa ráz na míle vzdialený od toho, čo nám zanechal náš Spasiteľ Christos vo Svojom Evanjeliu. Niekedy sa zvykneme Bohu dokonca sťažovať. Hovoríme: „Prečo si nás nevšímaš? Keď Ťa o niečo žiadame, prečo nás nevypočuješ?" Mysliac si: „Veď sme takí výnimoční..." Nechceme však vidieť, ako je náš život vzdialený od evanjeliových cností. Sv. Otcovia hovoria, že Boh je Bohom všetkých, ale možno o Ňom povedať i to, čo sa bude zdať protikladom – že je Bohom vyvolených. Christos, keď začínal svoje pôsobenie, mal okolo Seba množstvo ľudí, ale z nich si vybral len 12 apoštolov. A i z týchto 12 apoštolov boli s Ním v najdôležitejších okamihoch Jeho života len traja – Peter, Jakub a Ján. Prečo si ich vyvolil? Za cnosti, ktoré zosobňovali – Petra za vieru, Jakuba za nádej a Jána za lásku. Pamätajme na to všetci tí, ktorí chceme, aby si nás Boh všimol..." povedal v kázni vladyka.

„Môžeme sa postiť, modliť sa, konať dobrodenia, ale ak naša zbožnosť, ak všetko to, čo budeme robiť, nebude preniknuté vierou, nádejou a láskou, ale len vypočítavosťou alebo strachom, čokoľvek spravíme, bude mať len veľmi malú alebo žiadnu cenu. Mnohí z tých, čo sa modlia a postia, si o sebe myslia, akí sú výnimoční, že robia čosi veľké. Ak im chýba láska, chýba im to najdôležitejšie, a ich telesné skutky nemajú takmer žiaden duchovný význam" zdôraznil vladyka.

Spev počas sv. liturgie viedla skupina zbožných žien zo Sniny.

Po zaambónovej modlitbe sv. liturgie sa uskutočnilo tradičné posvätenie hrozna, jabĺk a iného ovocia a po ňom sa konal zvyčajný sprievod okolo kaplnky s čítaním sv. Evanjelií. Následne bola pri hrobe o. igumena Ignatija odslúžená panychída.


Životopis o. igumena Ignatija (Čokinu)

O. igumen Ignatij (vlastným menom Ján Čokina) sa narodil 1. apríla 1899 v obci Uličské Krivé (okr. Snina). V r. 1922 sa celá táto obec vrátila z únie do pradedovskej pravoslávnej Cirkvi. V tom čase sa formovala osobnosť mladého Jána. Láska k pravoslávnej Cirkvi ho viedla k tomu, že celý svoj život zasvätil jej službám. V r. 1925 prijal mníšstvo s menom Ignatij v chráme sv. Jána Krstiteľa v obci Dubová (okr. Teresva). V r. 1926 na sviatok sv. veľkomučeníka Georgija pražský arcibiskup Savvatij vysvätil mladého mnícha Ignatija v jeho rodnej obci na jerodiakona. V tom istom roku na sviatok Voznesénija Hospódňa prisluhoval o. jerodiakon Ignatij vo svojej rodnej obci pri slávnostnej posviacke nového chrámu, ktorú vykonal archimandrita Vitálij z Ladomirovej. Ten ho vzal so sebou do Ladomirovej. Po krátkom čase ho poslal do Prahy, kde ho arcibiskup Savvatij vysvätil na jeromonacha. Svoju dušpastiersku činnosť začal v cirkevnej obci Hrabské (okr. Bardejov). Po polroku odišiel do cirkevnej obce Krásny Brod. Jeho ďalším pôsobiskom boli cirkevné obce Ladomirov (okr. Snina), Rebrín, Čertižné, Pstriná, Topoľa, Runina a mnoho ďalších, v ktorých nezištne slúžil a rozosieval semená sv. Pravoslávia. Po odchode do dôchodku si na malej hôrke v rodnej obci postavil kaplnku a pod ňou kéliu, v ktorej do konca svojho pozemského života vo dne v noci vznášal svoje vrúcne modlitby k Hospodinovi, presvätej Bohorodičke i všetkým svätým.

Počas svojej skutočne apoštolskej misijnej činnosti o. igumen Ignatij pretrpel mnoho ponižovania, výsmechu a rôznych intríg zo strany neprajníkov sv. Pravoslávia. Nikto ho však nikdy nevidel nahnevaného – všetko prijímal a znášal s láskou a pokorou. Mal na pamäti slová Svätého Písma: „Blažéni jesté, jehdá ponósjat vám, i iždenút, i rekút vsják zól hlahól na vý lžúšče Mené rádi – Blažení ste, keď vás budú pre Mňa hanobiť a vyháňať a lživo hovoriť na vás zlé kvôli Mne" (Mt 5, 11). Je pochovaný pri kaplnke na hôrke v Uličskom Krivom.

(Zdroj: www.orthodox.sk)

FOTOGALÉRIA - Autor: Michal Maďarčik, Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty