Prešovská pravoslávna eparchia

20. výročie speváckeho zboru v Humennom

Domov   >   Vyhľadávanie
Pri príležitosti chrámového sviatku a 20. výročia vzniku speváckeho zboru pri chráme sv. Cyrila a Metoda zavítal v nedeľu 17. mája 2015 do Humenného Jeho Blaženosť Rastislav, arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a Slovenska.

Slávnostnú sv. liturgiu spolu s vladykom slúžili miestny arcidekan a duchovný správca cirkevnej obce mitr. prot. Peter Humeník s viacerými duchovnými humenského a sninského arcidekanátu.

Kázňou sa k veriacim prihovoril duchovný správca cirkevnej obce v Uličskom Krivom Peter Dobrík. Poukázal v nej na to, čo je to pravá viera a prečo je potrebné rozumieť Bohoslužobným textom, ktoré nám priniesli apoštoli Slovanov svätí vierozvestcovia Cyril a Metod. „Apoštol či misionár neprichádza zvestovať svoju, ale Božiu pravdu, pravú vieru. Tak ako je Boh večný a nepodlieha času, tak je i táto pravda večná a nemeniteľná. Dôležitá je osobná skúsenosť tejto pravdy. Naši svätí Otcovia i apoštolom rovní vierozvestcovia Cyril a Metod mali takúto osobnú skúsenosť. A túto svoju osobnú skúsenosť Božej pravdy nám neustále odovzdávajú prostredníctvom Bohoslužobných textov, ktoré zložili či preložili" povedal v kázni.

Na záver sv. liturgie sa duchovný správca o. Peter Humeník poďakoval Všemohúcemu Bohu za nádherný deň a vladykovi za to, že prijal pozvanie na túto slávnosť. „Vladyka, ďakujem Vám za modlitby. Tak ako som povedal pri uvítaní, Vaše modlitby potrebujeme ako posilu, aby sme mohli napredovať vo svojom duchovnom živote a smerovať k najvyššiemu cieľu nášho života – k Nebeskému Kráľovstvu," povedal o. Peter a zároveň poďakoval všetkým duchovným otcom i veriacim za ich účasť na chrámovom sviatku.

Po ňom sa na záver k prítomným prihovoril i vladyka Rastislav:

„Sviatok so sviatkom sa stretáva v dnešný deň. Doznieva Christovo Zmŕtvychvstanie i jeho Vznesenie sa na nebo, nedeľa svätých Otcov sa spája so sviatkom sv. apoštolom rovných Cyrila a Metoda. Vieru, ktorej Christos naučil apoštolov a ktorú oni rozšírili po celom obývanom svete, vieru, ktorú svätí Otcovia na všeobecných snemoch ochránili pred herézami, práve túto pravoslávnu vieru pred viac než tisíc rokmi sv. apoštolom rovní Cyril a Metod, ktorým je zasvätený tento chrám, priniesli do našich krajov.
My dnes – po viac než tisíc rokoch – aspoň ústami – tvrdíme, že sme pravoslávni kresťania. Kiež by náš život dokazoval a potvrdzoval naše slová! Otec Peter hovoril v kázni o tom, ako pravoslávni kresťania dnešnej doby prestávajú rozumieť cirkevnoslovanskému jazyku. Drahí moji, nie je to len preto, že by bol tento jazyk archaický, alebo - ako niektorí vravia – zložito teologický. Je to predovšetkým preto, že sa veľmi zmenil spôsob, ale najmä hodnotový systém nášho každodenného života, v ktorom už Boh nie je na prvom, ale na ktovieakom mieste.

Pozrime sa len na ostatných dvadsať rokov. Kto z nás pred dvadsiatimi rokmi poznal mobil, sms či email, ani nehovoriac o internete, bez ktorého si dnes život už nevieme predstaviť? Preto našou prvoradou úlohou v súčasnosti – a to nielen kňazov, ale aj laikov dnešnej doby - je celé bohatstvo osobnej skúsenosti Božej pravdy, ktoré nám sv. Cyril a Metod priniesli a ktoré je uchované v našich Bohoslužobných knihách, prerozprávať jazykom dnešnej doby ani nie tak iným ľuďom, ako predovšetkým sami sebe.

Často sa hrdíme tým, že sme pravoslávni kresťania, ale čím sa náš spôsob života odlišuje od spôsobu života inoslávnych kresťanov, či niekedy dokonca - až je to strašné povedať – ľudí neveriacich? Ak je rozdiel iba v tom, ako sa prežehnávame alebo v akom jazyku slúžime, tak potom v skutočnosti medzi nami nejestvuje žiaden rozdiel. Naša pravoslávna viera, to nie sú iba dogmy – je to predovšetkým kresťanský spôsob života, život podľa viery. Čím sa vždy vyznačovali pravoslávni kresťania? Tým, čo Christos povedal pri Tajomnej večeri: „Podľa toho spoznajú všetci, že ste Moji učeníci, ak budete mať lásku jeden k druhému (Jn 13, 35)," povedal vladyka vo svojom príhovore.

Následne pozdravil členov speváckeho zboru, poďakoval im za ich dlhoročnú prácu a dirigentovi Mikulášovi Surgentovi pri príležitosti 20. výročia vzniku zboru odovzdal ďakovnú hramotu.

Na záver liturgického zhromaždenia sa konal sprievod okolo chrámu.

Fotogaléria k článku

Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty